Om projektet


"Ordning i klassen" är ett projekt av konstnären Anna Högberg i samarbete med klasslärare Ewa Tillbom och klass 5 A i Hökarängsskolan.
Med referens till såväl rådande skolpolitik som till Carl von Linne och med utgångspunkt i det praktiska arbetet kring en odlingslott synar vi begreppet ordning ur olika perspektiv. Samtidigt får vi grundläggande kunskaper om jorden och om växande. Initiativet har kommit från Konsthall C i Hökarängen och pågår under vt 2011, med uppföljning under hösten.
Den här bloggen skall förhoppningsvis spegla tankarna med projektet samt ge en inblick i processen.
Projektet har delvis genomförts med stöd från Konstnärsnämnden.